Author: Lubomír Soudek

Další web používající WordPress

Export PLSQL do CSV souboru

Zatím se mi povedlo najít pouze toto: https://stackoverflow.com/questions/50605287/export-plsql-variable-into-csv-file a toto: https://www.youtube.com/watch?v=saJ-EaHDHJg