Customer Jorney Expert

Další web používající WordPress

Customer Jorney Expert (CJE) má na starosti kontinuálně zlepšovat a zjednodušovat klientské cesty, bez rozlišování interních a externích klientů. Co tato fráze ve skutečnosti znamená?

Více než 25 let pracuji v bankovnictví v oblasti účetnictví. Prošel jsem účetním provozem všeobecné i finanční účtárny, platebním stykem, platebními kartami až na metodiku účetnictví a po celou dobu mě provázelo zavádění nových technologií. Měl jsem ale pocit, že předchozí dekáda byla hlavně o byznysu a back-office v ní neměl moc místa. Pro operations nebylo dostatek finančních prostředků a tak se spoustu věcí dělalo ručně. Většinou jsme se museli IT doslova doprošovat o každé v vylepšení manuální práce.

Dnes už mám pocit, že se karta pomalu obrací.

A zřejmě proto jsem dospěl k přesvědčení, že nastal čas se do procesu vložit z opačné strany. Ze strany vývoje IT. Samozřejmě, že nikoli jako programátor, ale jako expert na zákaznické cesty, který opravdu ví, co zákazník očekává a co potřebuje. Samozřejmě, že se specializuji na část, která mě nejvíce baví a tou je automatizace účetnictví a rekonciliace dat.

Ovšem mou snahou je pojmout tuto relativně novou oblast obecně co nejšířeji a proto se v mém blogu objevuje spoustu odkazů na zajímavé články.